Tin tức & sự kiện

31/01/2023

APT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/01/2023

Ông bà chủ nhà Masan: Cặp vợ chồng tuổi Mão gây dựng Tập đoàn bán lẻ, tiêu dùng 6 tỷ USD của Việt Nam

Trong số các cặp vợ chồng cùng nhau chinh chiến trên thương trường, không thể không nhắc đến cặp đôi tuổi Mão Nguyễn Đăng Quang và Nguyễn Hoàng Yến. 9 tháng đầu năm lãi ròng hơn 3.100 tỷ đồng, thương vụ Phúc Long lãi 642 tỷ đồng Lũy kế 9 tháng 2022, MSN ghi nhận doanh thu thuần 55,6 ngàn tỷ đồng ( giảm 14,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần sau thuế thuộc về cổ đông không kiểm soát là 3,1 ngàn tỷ đồng (tăng 46,8% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản bất thường từ đánh giá lại Phúc Long (~642 tỷ đồng) thì lợi nhuận chỉ tăng trưởng chưa đến 20%.

19/01/2023

APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2023

APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2023

APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

APT: Thay đổi nhân sự

15/12/2022

APT: Công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chinh năm 2022

25/10/2022

APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

APT: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Somofarm Cửu Long

01/08/2022

APT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

APT: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 1

28/06/2022

APT: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Thành viên BKS thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận

24/06/2022

APT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

24/06/2022

APT: Công ty nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

31/05/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APT của CTCP Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trịnh Ngọc Thuận (thành viên do cổ đông tổ chức là Công ty CP Tập đoàn Somo Việt Nam đề cử) và bầu bổ sung thành viên BKS mới do cổ đông tổ chức là Công ty CP Tập đoàn Somo Việt Nam giới thiệu ứng cử thay thế ông Trịnh Ngọc Thuận.
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: 07/06/2022
+ Ngày cuối cùng cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn – địa chỉ: Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM

27/05/2022

APT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/05/2022

APT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/05/2022

APT: Nghị quyết HĐQT về ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận và bầu thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế

12/05/2022

APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận và bầu thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế

12/05/2022

APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị