Tin tức & sự kiện

22/09/2022

ART: Giải trình nguyên nhận biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

22/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

21/09/2022

ART: Quyết định về việc chuyển sang diện bị kiểm soát

15/09/2022

Thêm 3 cổ phiếu họ FLC bị đưa vào diện cảnh báo

Do vi phạm quy định công bố thông tin, AMD, ART và KLF là ba cổ phiếu tiếp theo của “họ FLC” tiếp tục bị xử lý.

15/09/2022

ART: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ

15/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

14/09/2022

ART: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo

30/08/2022

ART: Thông báo bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ

25/08/2022

ART: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/08/2022

ART: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

18/08/2022

ART: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về bầu chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Bá Phương

17/08/2022

ART: CBTT về việc nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Bá Nguyên từ ngày 3/8/2022

17/08/2022

ART: CBTT số 73 về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chức cụ Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Quỳnh Nga từ ngày 16/08/2022

17/08/2022

ART: CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ HĐQT của ông Chu Tiến Vượng từ ngày 16/08/2022

17/08/2022

Chủ tịch HĐQT Chứng khoán BOS nộp đơn từ nhiệm

Ngày 15/08, Chủ tịch HĐQT của CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART) là ông Chu Tiến Vượng đã nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

17/08/2022

ART: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/08/2022

Chứng khoán BOS sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần 3 ngày 16/08

Sau 2 lần tổ chức bất thành, CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART) công bố thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần thứ 3.

22/07/2022

ART: BOS_CBTT về việc tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý II/2022

21/07/2022

Chứng khoán BOS xin hoãn nộp BCTC quý 2

Ngày 20/07/2022, CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART) xin hoãn công bố thông tin BCTC quý 2/2022 do vẫn chưa có người đại diện ký.

30/06/2022

ART: CBTT về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (lần 1)