Tin tức & sự kiện

24/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã CK: ASP) như sau:

11/11/2022

ASP: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

08/11/2022

ASP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

08/11/2022

ASP: Quyết định của HĐQT về việc chốt DS hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021

31/10/2022

ASP: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

ASP: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

30/08/2022

ASP: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

ASP: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

04/08/2022

Dầu khí An Pha lỗ ròng 22 tỷ đồng trong quý 2

Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) chuyển từ lãi sang lỗ ròng 22 tỷ đồng trong quý 2/2022.

02/08/2022

ASP: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

01/08/2022

ASP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

ASP: BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2022

01/07/2022

ASP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

10/05/2022

ASP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

Lợi nhuận quý 1 chỉ bằng 1/6 cùng kỳ, ASP giải trình ra sao?

CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022 với lãi sau thuế 1.1 tỷ đồng, chỉ bằng 1/6 cùng kỳ.

04/05/2022

ASP: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2022

22/04/2022

ASP: Báo cáo thường niên năm 2021

21/04/2022

ASP: BCTC quý 1 năm 2022

19/04/2022

ASP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

19/04/2022

ASP: Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2022