Tin tức & sự kiện

04/08/2022

Dầu khí An Pha lỗ ròng 22 tỷ đồng trong quý 2

Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) chuyển từ lãi sang lỗ ròng 22 tỷ đồng trong quý 2/2022.

01/07/2022

ASP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

11/05/2022

ASP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

Lợi nhuận quý 1 chỉ bằng 1/6 cùng kỳ, ASP giải trình ra sao?

CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022 với lãi sau thuế 1.1 tỷ đồng, chỉ bằng 1/6 cùng kỳ.

22/04/2022

ASP: Báo cáo thường niên năm 2021

19/04/2022

ASP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

19/04/2022

ASP: Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2022

13/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo  ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha như sau:

09/04/2022

ASP: Giải trình chênh lệch BCTC riêng năm 2021

09/04/2022

ASP: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn và chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/04/2022

ASP: Thông báo công văn của UBCKNN về việc tạm hoãn công bố BCTC kiểm toán năm 2021 của ASP

02/04/2022

ASP: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2021 kiểm toán

31/03/2022

ASP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

25/03/2022

ASP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

07/02/2022

ASP: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021

28/01/2022

ASP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

ASP: BCTC quý 4 năm 2021

08/12/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã CK: ASP) như sau:

26/11/2021

ASP: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

24/11/2021

ASP: Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020