Tin tức & sự kiện

11/11/2023

Hiệu suất đầu tư Pyn Elite Fund âm 3 tháng liên tiếp

06/09/2023

Bất chấp diễn biến tích cực của cổ phiếu ngân hàng, hiệu suất danh mục PYN Elite Fund vẫn "ngậm ngùi" âm trong tháng 8

21/08/2023

Chỉ với 107 nhân sự và vốn hơn 200 tỷ, 3 công ty kín tiếng quản lý gần 400.000 tỷ đồng rót vào cổ phiếu, trái phiếu – quy mô tài sản lớn hơn VIB, LPB, TPB

11/08/2023

Gen Y & Gen Z: Thế hệ khách hàng tiềm năng bị các quỹ ETF nội “bỏ quên”

04/08/2023

Đầu tư tích lũy tài sản sẽ là xu hướng tất yếu

21/07/2023

Lãi suất rẻ, đầu tư vào đâu để sinh lời hiệu quả

17/07/2023

Tìm động lực cho chứng khoán bứt phá 6 tháng cuối năm

13/07/2023

UBCKNN tập trung gỡ hai vấn đề trọng yếu cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán

19/06/2023

PYN Elite: Thị trường đầy hứa hẹn, các yếu tố tiêu cực đã ở phía sau

07/06/2023

"Cá mập" Pyn Elite Fund: Dư nợ cho vay margin toàn thị trường tăng 30-40% từ đầu năm

26/05/2023

"Cá mập" Petri Deryng: Lãi suất thấp sẽ khuyến khích nhà đầu tư quay lại thị trường chứng khoán

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023
+ Báo cáo tài chính năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
+ Các vấn đề khác liên quan đến cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng lên Website trước ngày tổ chức đại hội
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng lên Website trước ngày tổ chức đại hội

18/05/2023

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/05/2023

CEO SSIAM: Duy trì kỷ luật và đầu tư tích lũy thời gian dài sẽ hái quả ngọt

10/05/2023

AUM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

Quản lý quỹ và bài toán đại chúng hoá sản phẩm quỹ tới người dân

09/05/2023

PYN Elite Fund có tháng 4 "buồn" với hiệu suất âm, lạc quan với triển vọng Vincom Retail (VRE)

05/05/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

04/05/2023

AUM: Ngày 24/05/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Vinacafe Sơn Thành

21/04/2023

BCTC 2022 AUM - Một năm đi lùi, công ty lỗ 1 tỷ đồng.