Tin tức & sự kiện

12/10/2023

BAL: Công văn điều chỉnh ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

06/10/2023

BAL: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

04/08/2023

BAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/06/2023

BAL: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

12/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAL của CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/06/2023 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

11/05/2023

BAL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

BAL: Công văn TB về việc đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

25/04/2023

BAL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/04/2023

BAL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/04/2023

BAL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/03/2023

BAL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/03/2023

BAL: Báo cáo thường niên 2022

09/03/2023

BAL: Công văn về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023

24/02/2023

BCTC 2022 BAL - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

22/02/2023

BAL: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021

22/02/2023

BAL: Báo cáo tài chính năm 2022

31/01/2023

BAL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/08/2022

BAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

BAL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/07/2022

BAL: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022