Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 BBS - Lợi nhuận giảm 20,13% trong 2022.

19/01/2023

BBS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

13/01/2023

BBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

BBS: Thông báo về việc nhận được Nghị quyết của Tổng Công ty xi măng Việt Nam v/v công tác cán bộ

15/11/2022

BBS: Thông báo về việc nhận được Quyết định tạm giam đối với người nội bộ của công ty

20/10/2022

BBS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

23/08/2022

BBS: Báo cáo kết quả giao dịch Dương Minh Tuấn

19/08/2022

BBS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm 2021

17/08/2022

BBS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kanetora Việt Nam

15/08/2022

BBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBS của Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn – Địa chỉ: Km 2 Văn Cao, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/08/2022

BBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2022

BBS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

27/07/2022

BBS: Đính chính giao dịch của Ông Dương Minh Tuấn

25/07/2022

BBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

BBS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

BBS: Dương Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng - đăng ký bán 683,127 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/06/2022

BBS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kanetora Việt Nam

09/06/2022

BBS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Kanetora Việt Nam