Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BBS - Lợi nhuận quý 4 gấp 4,3 lần so với cùng kỳ, đạt 1,69 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BBS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 1,88 tỷ đồng, giảm 9,01% so với cùng kỳ.

18/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBS của Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn – Địa chỉ: Km 2 Văn Cao, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bắt đầu từ ngày 07/09/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/08/2023

BBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/08/2023

BBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

14/08/2023

BBS: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức năm 2022

14/08/2023

BBS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 sau kiểm toán so với cùng kỳ năm 2022

04/08/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/8

04/08/2023

BBS: Thông báo về ngày đăng ký cuôi cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

03/08/2023

BBS: Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế năm 2022

24/07/2023

BBS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BBS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,07 tỷ đồng, giảm 69,04% so với cùng kỳ.

19/07/2023

BBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

12/06/2023

BBS: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 BBS - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,51 tỷ đồng tăng 81,83% so với cùng kỳ.

05/05/2023

BBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/05/2023

BBS: Thay đổi nhân sự