Tin tức & sự kiện

21/12/2022

BBT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/11/2022

PAC: Nhóm Đầu tư Sài Gòn 3 Capital thoái vốn, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI mua vào

Theo báo cáo giao dịch, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) đã mua vào hơn 7 triệu cp của CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, HOSE: PAC), tương ứng 15.11% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện vào ngày 24/11/2022.

30/11/2022

BBT: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

BBT: Công bố việc nhận Đơn từ nhiệm Thư ký HĐQT và người quản trị

20/10/2022

Đầu tư Sài Gòn 3 Capital thay đổi tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 185 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital ngày 14/10 đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc thay đổi tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành ngày 16/09/2022, trị giá 185 tỷ đồng.

22/08/2022

BBT: Bổ nhiệm Bà Phạm Viết Lan Anh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đoàn Văn Sơn 

15/08/2022

BBT: Công bố đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Bạch Tuyết của ông Đoàn Văn Sơn

15/08/2022

BBT: Công bố đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bông Bạch Tuyết của Ông Đoàn Văn Sơn

02/08/2022

BBT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

BBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

BBT: Bà Ngô Thị Thu Trang là người được ủy quyền công bố thông tin

26/04/2022

BBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

BBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

BBT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98,000,000,000 VNĐ

28/03/2022

BBT: Thay đổi nhân sự

18/03/2022

BBT: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

BBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

BBT: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

BBT: Thông báo Nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT- Ông Nguyễn Đông Hải

14/03/2022

BBT: Nhận đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát