Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 BCF - Một năm tăng trưởng đột phá.

19/01/2023

BCF: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCF: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

18/01/2023

Lãi ròng 2022 của Bích Chi gấp đôi năm trước

Trong năm 2022, doanh nghiệp bánh phồng tôm ghi nhận doanh thu thuần và doanh thu tài chính đều tăng mạnh, giúp lợi nhuận ròng gấp 2.02 lần năm trước, đạt hơn 109 tỷ đồng.

16/01/2023

BCF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

BCF: Phạm Hoàng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

23/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCF của CTCP Thực phẩm Bích Chi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại CTCP Thực phẩm Bích Chi. Địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 12/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/12/2022

BCF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/12/2022

BCF: Phạm Hoàng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

29/11/2022

Thực phẩm Bích Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 tỷ lệ 12% 

CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/12/2022.

29/11/2022

BCF: CBTT Thông báo về Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022.

22/11/2022

BCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/11/2022

BCF: Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 35,600 CP

02/11/2022

BCF: Phạm Hoàng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 287,000 CP

23/10/2022

BCF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

23/10/2022

BCF: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

Doanh thu tăng mạnh, Thực phẩm Bích Chi lãi gấp 63 lần cùng kỳ

Bức tranh kinh doanh quý 3/2022 của CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) tươi sáng với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng mạnh.

18/10/2022

BCF: Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 50,000 CP

27/09/2022

BCF: Phạm Hoàng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300,000 CP

25/08/2022

BCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)