Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BED: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 BED - Lợi nhuận giảm 20,67% trong 2022.

18/01/2023

BED: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

BED: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

BED: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/09/2022

BED: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

23/09/2022

PAC cùng 3 công ty khác bị xử phạt về thuế

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC), CTCP MHC (HOSE: MHC), CTCP In Hàng Không (UPCoM: IHK) và CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) vừa công bố quyết định xử lý vi phạm của Cục thuế địa phương đối với các công ty này.

22/09/2022

BED: Cục thuế TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế

17/08/2022

BED: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

BED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

BED: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

BED: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

31/05/2022

BED: Cục thuế TP Đà Nẵng quyết định xử phạt hành chính về thuế

31/05/2022

BED: Công ty ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

26/05/2022

BED: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BED của CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/05/2022

BED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/05/2022

BED: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

BED: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý doanh nghiệp