Tin tức & sự kiện

14/10/2023

Giá nguyên liệu tăng cao, một doanh nghiệp ngành bia báo lỗ 9 tháng

18/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHP của CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng bắt đầu (vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).

17/08/2023

BHP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/08/2023

BHP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

15/08/2023

BHP: Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt năm 2022

14/08/2023

BHP: Thay đổi nhân sự

20/07/2023

BHP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/06/2023

BHP: Ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2023

22/06/2023

BHP: Thay đổi nhân sự

12/06/2023

BHP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/06/2023

Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn, nhà đầu tư nên cân nhắc những nhóm ngành nào?

23/05/2023

BHP: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

10/05/2023

3 xu hướng bao trùm lĩnh vực ô tô điện, loại bỏ các rào cản và giúp những tân binh như Vinfast tăng khả năng cạnh tranh với các ông lớn

09/05/2023

BHP: Thay đổi nhân sự

28/04/2023

BHP: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2023

27/04/2023

Sóng nhiệt, bão lũ đang tác động đến thị trường chứng khoán châu Á như thế nào?

25/04/2023

BHP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 BHP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 43,11% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

18/04/2023

BHP: Đính chính tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

13/04/2023

BHP: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023