Tin tức & sự kiện

12/01/2023

Giá thép, quặng sắt và đồng bật tăng ngay sau khi Trung Quốc mở cửa, đà phục hồi liệu có bền?

Ảnh minh họa Giá quặng đồng và sắt đang tăng giá trở lại khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế rộng lớn của mình, với giá đồng chuẩn vượt 9.000 USD/tấn vào phiên giao dịch ngày 11/1, lần đầu tiên kể từ tháng 6/2022. Đà tăng vẫn chưa chắc chắn Tuy nhiên, bất chấp việc nới lỏng các hạn chế do Covid-19, triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay vẫn u ám, khiến các nhà phân tích khác cảnh báo rằng đà phục hồi này có thể chỉ là tạm thời. Tác động của làn sóng lây nhiễm Covid gần đây đối với lực lượng lao động cũng chưa rõ ràng, khi các bệnh viện được cho là đã quá tải.

21/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHP của CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng bắt đầu (vào các ngày làm việc trong tuần từngày 31/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

18/10/2022

BHP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/10/2022

BHP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2021

11/10/2022

BHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

BHP: Bà Phạm Mai Hoa là người được ủy quyền công bố thông tin

22/08/2022

BHP: Bổ nhiệm Bà Phạm Mai Hoa giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với Bà Trần Dương Ánh Tuyết

16/08/2022

BHP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

BHP: Nghị Quyết của ĐHĐCĐ về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

10/05/2022

BHP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

BHP: Thay thế phiếu biểu quyết và cập nhật chương trình ĐHĐCD 2022

26/04/2022

BHP: Thay thế phiếu biểu quyết và cập nhật chương trình đại hội đồng cổ đông 2022

19/04/2022

BHP: ĐƠN TỪ NHIỆM VÀ TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM, THAY THẾ

14/04/2022

BHP: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

14/04/2022

BHP: Bổ sung Tài liệu họp ĐH Đồng cổ đông thường niên 2022

01/04/2022

BHP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHP của CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022 (ngày chính thức sẽ ghi trong Thông báo mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh;
+ Báo cáo của kiểm soát;
+ Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2021 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022;
+ Bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

23/03/2022

BHP: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

BHP: Báo cáo tài chính năm 2021

10/03/2022

BHP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022