Tin tức & sự kiện

26/07/2023

BIO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

BIO: Phê duyệt và Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

29/06/2023

BIO: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2022

02/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Bắt đầu từ ngày 03/08/2023 người sở hữu có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
* Nhận cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, địa chỉ: số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa, khi đến làm thủ tục cần mang theo chứng minh nhân dân.
* Hoặc yêu cầu chuyển khoản. Trong trường hợp chuyển khoản thì các chi phí phát sinh cho việc chuyển khoản sẽ do cổ đông chi trả.

02/06/2023

BIO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/05/2023

BIO: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022

27/04/2023

BIO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 BIO - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 8 tỷ đồng.

07/04/2023

BIO: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

BIO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

BIO: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

BIO: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/02/2023

BIO: CBTT về việc ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2023

20/02/2023

BIO: Bổ nhiệm Bà Trần Nguyễn Phương Nhã đảm nhận chức vụ Kế Toán Trưởng thay cho Ông Trần Thanh Hải từ 01/03/2023

19/01/2023

BIO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/07/2022

BIO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

BIO: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021

08/07/2022

BIO: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

14/06/2022

BIO: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh là người phụ trách quản trị Công ty

08/06/2022

BIO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt