Tin tức & sự kiện

27/09/2023

BMG: Thành lập mới Chi nhánh CTCP May Bình Minh - Gendai Đồng Nai

11/07/2023

BMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/05/2023

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 5

28/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMG của CTCP May Bình Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP May Bình Minh, 440 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/04/2023

BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/04/2023

BMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 BMG - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 12 tỷ đồng.

21/04/2023

BMG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh CTCP May Bình Minh - GENDAI SENSE CITY Cần Thơ

04/04/2023

BMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

BMG: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

BMG: Báo cáo tài chính năm 2022

07/03/2023

BMG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/03/2023

BMG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

15/02/2023

BMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/11/2022

BMG: Trần Thị Đoan - Kế toán trưởng - đã mua 10,000 CP

22/11/2022

BMG: Nguyễn Minh Tuấn - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 32,600 CP

22/11/2022

BMG: Võ Quốc Hào - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 64,000 CP

18/07/2022

BMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/05/2022

BMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt