Tin tức & sự kiện

21/12/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/12/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/12/2022

BMJ: Đính chính thông tin đã công bố ngày 12/12/2022

14/12/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/11/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

BMJ: Báo cáo tài chính quý 3/2022

05/10/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

BMJ: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đào Quang Linh

01/08/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

BMJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

BMJ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

Giao dịch bổ sung - 74,010,980 CP

29/06/2022

BMJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/06/2022

BMJ: Công bố thông tin ký hợp đồng về việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/06/2022

BMJ: Ngày 07/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

09/06/2022

BMJ: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 74,999,978 cổ phiếu

03/06/2022

BMJ: Đính chính nội dung mục tiền lãi ngân hàng thể hiện trên Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 20/5/2022 tại Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

01/06/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị