Tin tức & sự kiện

13/09/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

BMJ: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đào Quang Linh

21/07/2022

BMJ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

Giao dịch bổ sung - 74,010,980 CP

29/06/2022

BMJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/06/2022

BMJ: Công bố thông tin ký hợp đồng về việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/06/2022

BMJ: Ngày 07/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

09/06/2022

BMJ: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 74,999,978 cổ phiếu

03/06/2022

BMJ: Đính chính nội dung mục tiền lãi ngân hàng thể hiện trên Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 20/5/2022 tại Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

02/06/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2022

Công ty con của VNPT đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2022 gấp 3 lần

CTCP Vật tư Bưu Điện (UPCoM: PMJ) dự kiến năm nay có lãi ròng 5.3 tỷ đồng, gấp 3 lần kết quả 2021.

27/05/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2022

Một cá nhân gom hơn 12 triệu cp BMJ

Tại CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP (UPCoM: BMJ), ông Nguyễn Hải Đăng vừa mua thêm 12.6 triệu cp vào ngày 17/05 và trở thành cổ đông lớn.

25/05/2022

BMJ: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hải Đăng

23/05/2022

BMJ: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/05/2022

BMJ: Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

23/05/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

BMJ: Thay đổi nhân sự