Tin tức & sự kiện

19/02/2024

Vị 'đắng' của bia

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BQB - Doanh nghiệp lỗ 4,58 tỷ đồng.

17/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BQB - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 1,39 tỷ đồng.

07/08/2023

BQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/08/2023

BQB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

18/07/2023

BQB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

17/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BQB - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,98 tỷ đồng

12/05/2023

BQB: Thay đổi nhân sự

09/05/2023

BQB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 BQB ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,07 tỷ đồng quý I.

20/04/2023

BQB: Báo cáo tài chính quý 1/2023

19/04/2023

BQB: Công bố thông tin về việc đính chính, sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/04/2023.

13/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BQB của CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, TDP13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
          - Thời gian họp: Ngày 28/04/2023

12/04/2023

BQB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/04/2023

BQB: CBTT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023.

10/04/2023

BQB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2023

BQB: Thay đổi nhân sự

15/03/2023

BQB: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

BCTC 2022 BQB - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 10 tỷ đồng.

10/03/2023

BQB: Báo cáo tài chính năm 2022