Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BRC: Giải trình KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/01/2023

BCTC 4/2022 BRC - Lợi nhuận giảm 12,64% trong 2022.

16/01/2023

BRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

13/10/2022

BRC: Giải trình KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

13/10/2022

BRC: Giải trình biến động LNST quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ

13/10/2022

BRC: BCTC quý 3 năm 2022

30/09/2022

BRC: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021

23/09/2022

BRC: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

15/09/2022

BRC: Thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa

13/09/2022

BRC: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại BRC

13/09/2022

BRC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

08/08/2022

BRC: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Lưu Thị Tố Như

08/08/2022

BRC: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

05/08/2022

BRC: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Lưu Thị Tố Như

05/08/2022

BRC: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

05/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã CK: BRC) như sau:

05/08/2022

BRC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

BRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

BRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

27/07/2022

BRC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 12%

CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) thông báo 08/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/08.