Tin tức & sự kiện

15/08/2022

BRR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

BRR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRR của CTCP Cao su Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cao su Bà Rịa –xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 06/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

BRR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/06/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/06/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/06/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

BRR: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

23/05/2022

Thu nhập khác tác động mạnh đến kết quả của doanh nghiệp cao su trong quý đầu năm

Sau khi tạo đáy trong tháng 9/2021, giá cao su thế giới trong quý 1/2022 đã có đà phục hồi ấn tượng. Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp cao su trong nước ghi nhận kết quả khả quan trong 3 tháng đầu năm.

11/05/2022

BRR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BRR: Điều lệ Công ty

20/04/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

BRR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRR của CTCP Cao su Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 04/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Cao su Bà Rịa – QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông

02/04/2022

BRR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

BRR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/02/2022

Thuận đà tăng giá, doanh nghiệp cao su báo lãi lớn trong năm 2021

Khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát, xu hướng phục hồi kinh tế ở nhiều khu vực đã trở thành yếu tố hỗ trợ giúp giá cao su duy trì ở mức cao trong năm 2021. Nhờ đó, đa phần các doanh nghiệp cao su đều có kết quả tăng trưởng.