Tin tức & sự kiện

31/01/2023

BRR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

BRR: Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 700 CP

29/12/2022

BRR: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRR của CTCP Cao su Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cao su Bà Rịa – Quốc lộ 56, xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 20/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/hộ chiếu/Giấy chứng nhận cổ phiếu).năm 2022

13/12/2022

BRR: Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 2,000 CP

07/12/2022

BRR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/12/2022

BRR: Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 200 CP

30/11/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/11/2022

BRR: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Thịnh

03/11/2022

BRR: Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 2,200 CP

31/10/2022

Thị trường hạ nhiệt, doanh nghiệp cao su giảm lãi

Trong bối cảnh thị trường cao su thiên nhiên vẫn trên đà lao dốc, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất cao su trên sàn trong quý 3 đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

14/10/2022

BRR: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/10/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

BRR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

BRR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

BRR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRR của CTCP Cao su Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cao su Bà Rịa –xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 06/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

BRR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt