Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BRR - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 54,38 tỷ đồng, giảm 1,67% so với cùng kỳ.

17/10/2023

Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp cao su: DRC, RTB, BRC và BRR có lợi nhuận giảm

13/10/2023

BRR: Báo cáo tài chính quý 3/2023

13/10/2023

Cập nhật BCTC quý 3/2023: Những CTCK, thép, ngân hàng... đầu tiên công bố

12/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BRR - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,7 lần so với cùng kỳ, đạt 47,9 tỷ đồng.

12/10/2023

Doanh nghiệp cao su đầu tiên báo lãi quý 3 tăng mạnh, gấp 3,7 lần cùng kỳ

02/10/2023

BRR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/08/2023

BRR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

07/08/2023

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2023

BRR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BRR: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BRR - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 27,64 tỷ đồng, giảm 58,7% so với cùng kỳ.

07/07/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 400 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 400 đồng/CP

29/06/2023

BRR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/06/2023

BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/06/2023

BRR: Thông báo chốt danh sách chia cổ tức còn lại năm 2022

07/06/2023

BRR: CBTT Hợp đồng Kiểm toán độc lập năm 2023

05/06/2023

BRR: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2023

09/05/2023

BRR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

BRR: Điều lệ Công ty CP Cao su Bà Rịa