Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BSG - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 35 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BSG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 11,64 tỷ đồng, giảm 9,55% so với cùng kỳ.

03/10/2023

BSG: Đơn xin rút đơn từ nhiệm

26/09/2023

BSG: Nguyễn Tuấn Việt - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 50,000 CP

25/09/2023

BSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

25/09/2023

BSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

20/09/2023

BSG: Đơn xin từ nhiệm

15/09/2023

BSG: Nguyễn Tuấn Việt - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 50,000 CP

11/09/2023

BSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/09/2023

BSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/09/2023

BSG: Nguyễn Tuấn Việt - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 100,000 CP

05/09/2023

BSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/08/2023

BSG: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2023

16/08/2023

BSG: Nguyễn Tuấn Việt - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 100,000 CP

15/08/2023

BSG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

14/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSG của CTCP Xe khách Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP.HCM)
          - Thời gian họp: Cuối tháng 9/2023

11/08/2023

BSG: Nguyễn Tuấn Việt - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 32,900 CP

10/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSG của CTCP Xe khách Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Cuối tháng 8/2023 – đầu tháng 9/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP.HCM)

09/08/2023

BSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

09/08/2023

BSG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản