Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 BSH - Lợi nhuận tăng 5,87% trong năm 2022.

19/01/2023

BSH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/01/2023

BSH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSH của CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 1 năm 2023
          - Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng công ty – A2 CN8 – Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

29/12/2022

BSH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/12/2022

BSH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/12/2022

BSH: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/12/2022

BSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

BSH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

BSH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/09/2022

BSH: Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia tạm ứng cổ tức năm 2022

23/09/2022

BSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

BSH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

BSH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

BSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

17/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSH của CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, địa chỉ: A2CN8 – Cụm công nghiệp Từ Liêm – phường Phương Canh – quận Nam Từ Liêm – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/05/2022

BSH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

BSH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

BSH: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

10/05/2022

BSH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đê thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021