Tin tức & sự kiện

23/09/2022

BSH: Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia tạm ứng cổ tức năm 2022

23/09/2022

BSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

BSH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

BSH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

BSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

17/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSH của CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, địa chỉ: A2CN8 – Cụm công nghiệp Từ Liêm – phường Phương Canh – quận Nam Từ Liêm – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/05/2022

BSH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

BSH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

BSH: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

10/05/2022

BSH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đê thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

06/05/2022

BSH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

BSH: Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

25/04/2022

BSH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

BSH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

BSH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

BSH: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

BSH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

BSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

BSH: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

BSH: Báo cáo tài chính năm 2021