Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BSL - Lợi nhuận quý 4 gấp 31,4 lần so với cùng kỳ, đạt 7,84 tỷ đồng.

13/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BSL - Lợi nhuận quý 3 gấp 50,9 lần so với cùng kỳ, đạt 9,84 tỷ đồng.

13/10/2023

Một công ty bia thuộc Sabeco có lãi trở lại trong quý 3

CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (Sasobeco, UPCoM: BSL) báo lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng trong quý 3/2023, cải thiện đáng kể từ mức lỗ 200 triệu đồng cùng kỳ. Đây cũng là kết quả khả quan nhất của Công ty trong 4 quý vừa qua.

07/10/2023

Sasobeco có tân Chủ tịch

CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (Sasobeco, UPCoM: BSL) vừa bổ nhiệm ông Tan Teck Chuan Lester giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho ông Neo Gim Siong Bennett từ ngày 05/10/2023.

06/10/2023

BSL: Thay đổi người công bố thông tin

06/10/2023

BSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

06/10/2023

BSL: Bổ nhiệm Ông Tan Teck Chuan Lester giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho Ông Neo Gim Siong Bennett

14/09/2023

BSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/09/2023

BSL: Miễn nhiệm Bà Trần Thị Nguyệt không còn đảm nhận chức vụ quyền Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ từ 01/09/2023

06/09/2023

BSL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSL của CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett; Bầu bổ sung Ông Tan Teck Chuan Lester tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, khối I, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

25/08/2023

BSL: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/08/2023

BSL: Thay đổi nhân sự

21/08/2023

BSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/08/2023

BSL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2023

BSL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

BSL: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

31/07/2023

BSL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BSL - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 7,52 tỷ đồng, giảm 71,47% so với cùng kỳ.

21/07/2023

BSL: Báo cáo tài chính quý 2/2023