Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BSL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/02/2023

BSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/01/2023

BSL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 BSL - Lợi nhuận tăng 15,37% trong 2022.

09/01/2023

BSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

BSL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/12/2022

BSL: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

15/12/2022

BSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSL của CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2002
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.năm 2022

28/11/2022

BSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/11/2022

BSL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

22/11/2022

BSL: Nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

11/11/2022

BSL: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Ông Hoàng Lâm Hòa từ 01/11/2022

31/10/2022

BSL: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

20/10/2022

BSL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/09/2022

BSL: Ông Nguyễn Hồng Anh là người được ủy quyền công bố thông tin

13/09/2022

BSL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/08/2022

BSL: Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

22/08/2022

BSL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSL của CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.