Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BSQ - Lợi nhuận quý 4 gấp 14,2 lần so với cùng kỳ, đạt 22,46 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BSQ - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 15,03 tỷ đồng, giảm 67,45% so với cùng kỳ.

16/08/2023

BSQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/07/2023

BSQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BSQ: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BSQ - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 29,56 tỷ đồng, giảm 61,68% so với cùng kỳ.

06/07/2023

BSQ: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

13/06/2023

BSQ: Thông báo sở hữu nước ngoài tối đa

02/06/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSQ của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân. còn lại năm 2022

02/06/2023

BSQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/05/2023

BSQ: Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022

08/05/2023

BSQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/04/2023

BCTC 1/2023 BSQ - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 33,67 tỷ đồng tăng 31,32% so với cùng kỳ.

19/04/2023

BSQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/04/2023

BSQ: Báo cáo tài chính quý 1/2023

27/03/2023

BSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

BSQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/03/2023

BSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2023

BSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2023

BSQ: Báo cáo thường niên 2022