Tin tức & sự kiện

30/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:8

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:8

06/10/2023

BT1: Công bố thông tin Công văn số 6639/UBCK-QLCB ngày 05/10/2023 của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

13/09/2023

BT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2023

BT1: Thay đổi nhân sự

12/09/2023

BT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

08/09/2023

BT1: Thay đổi nhân sự

06/09/2023

BT1: Thông báo đơn từ nhiệm của ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

14/08/2023

BT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/08/2023

BT1: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

31/07/2023

BT1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

BT1: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

28/07/2023

BT1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

20/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT1 của CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
+ Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương, số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. (Trường hợp nếu có sự thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội gửi đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 8/2023 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ gửi thông báo sau)

19/07/2023

BT1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

17/07/2023

BT1: Lương Thị Tú - Kế toán trưởng - đã mua 769 CP

06/07/2023

BT1: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

03/07/2023

BT1: Thay đổi nhân sự

23/06/2023

BT1: Lương Thị Tú - Kế toán trưởng - đăng ký mua 719 CP

25/04/2023

BT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/04/2023

BT1: Báo cáo thường niên 2022