Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 BTH - Lợi nhuận giảm 87,43% trong 2022.

19/01/2023

BTH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

11/01/2023

BTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/10/2022

BTH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

BTH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

BTH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn

21/07/2022

BTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

Có doanh thu trở lại, BTH báo lãi quý 2 tăng 36%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội (UPCoM: BTH) ghi nhận doanh thu hơn 262 triệu đồng, sau thời gian Công ty không có doanh thu kể từ quý 2/2021 vì đang trong giai đoạn triển khai thi công dự án khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

15/07/2022

BTH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

BTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

BTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

BTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTH của CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 09h00’ ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/05/2022

BTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

BTH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BTH: Bà Đỗ Thị Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ

19/04/2022

BTH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

BTH: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

BTH: Báo cáo tài chính năm 2021

17/01/2022

BTH: Báo cáo tài chính quý 4/2021