Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BTH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,24 tỷ đồng.

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BTH - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,39 tỷ đồng.

19/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/10

17/10/2023

Giao dịch lớn cổ phiếu SGN, HUB, PPE, AVC, MEF, VE2, BTH, TNH, HDA, DWS, VDP

09/10/2023

BTH: Hoàng Ngọc Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

09/10/2023

BTH: Nguyễn Lan Hương - người có liên quan đến - đăng ký mua 128,000 CP

09/10/2023

BTH: Thạch Anh Đức - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

09/10/2023

BTH: Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 25,000 CP

09/10/2023

BTH: Đỗ Thị Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 18,000 CP

09/10/2023

BTH: Nguyễn Thị Thu - người có liên quan đến - đăng ký mua 18,000 CP

16/08/2023

BTH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

BTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/08/2023

BTH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

20/07/2023

BCTC Quý2/2023 BTH - Q1 bù đắp Q2, lợi nhuận đầu năm đạt 0,01 tỷ đồng

19/07/2023

BTH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/06/2023

BTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/06/2023

BTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTH của CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: 09h00’ ngày 26/06/2023

11/05/2023

BTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

BTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị