Tin tức & sự kiện

22/08/2022

BTV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

BTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

BTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

BTV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

BTV bị phạt và truy thu thuế hơn 340 triệu đồng

Cục thuế TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế với CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (UPCoM: BTV). Tổng số tiền truy thu và nộp phạt là 340 triệu đồng.

15/07/2022

BTV: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

24/06/2022

BTV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

17/06/2022

BTV: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng đạm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

23/05/2022

BTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

BTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

BTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

BTV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTV của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi cổ đông tham dự đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi cổ đông tham dự đại hội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022, cụ thể tại thư mời gửi cổ đông tham dự Đại hội

13/04/2022

BTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

BTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

BTV: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

24/03/2022

BTV: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

BTV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

BTV: Báo cáo tài chính quý 4/2021

08/11/2021

BTV: Thay đổi nhân sự