Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BTW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 43,66 tỷ đồng.

17/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BTW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 9,96 tỷ đồng, giảm 40,48% so với cùng kỳ.

04/10/2023

BTW: Về việc công bố thông tin điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2023 (điều chỉnh lần 2)

16/08/2023

BTW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

Trả cổ tức bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 02/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 03/11/2023: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
Từ ngày 06/11/2023: Người sở hữu nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến thành.
(cổ đông nhận cổ tức tại các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và Căn cước công dân hoặc CMND).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

14/08/2023

BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/08/2023

BTW: Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt từ phần lợi nhuận còn lại từ năm 2021 trở về trước

31/07/2023

BTW: công bố thông tin điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2023

25/07/2023

BTW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

25/07/2023

BTW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BTW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 31,81% so với cùng kỳ, lãi 15 tỷ đồng.

15/06/2023

BTW: Thay đổi nhân sự

14/06/2023

BTW: V/v: công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 BTW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 19,62 tỷ đồng tăng 135,26% so với cùng kỳ.

28/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: ü Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 20/07/2023: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
ü Từ ngày 21/07/2023: Người sở hữu nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến thành.
(cổ đông nhận cổ tức tại các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

27/04/2023

BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt