Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 BTW - Một năm tăng trưởng đột phá.

27/01/2023

BTW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

BTW: Công bố thông tin kết quả kiểm toán Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

17/01/2023

BTW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

BTW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

BTW: Công bố thông tin Quyết định số 2524/QĐ-CT ngày 17/8/2022 của Cục Thuế TP.HCM

17/08/2022

BTW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/07/2022

BTW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

BTW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

BTW: V/v: công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

04/07/2022

BTW: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

23/06/2022

BTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 15/07/2022: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
Từ ngày 18/07/2022: Người sở hữu nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến thành.
(cổ đông nhận cổ tức tại các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

29/04/2022

BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

BTW: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

BTW: Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

26/04/2022

BTW: Về việc công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

25/04/2022

BTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

BTW: Báo cáo tài chính quý 1/2022