Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C21 của CTCP Thế kỷ 21 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 28/10/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân khi đến nhận cổ tức và thực hiện các nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2022

C21: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2022

C21: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

C21: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

06/09/2022

C21: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

06/09/2022

C21: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

15/07/2022

C21: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin cổ đông

22/06/2022

C21: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

10/05/2022

C21: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

C21: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/04/2022

C21: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

25/04/2022

C21: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

C21: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

C21: Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

C21: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C21 của CTCP Thế kỷ 21 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022 (Thứ Sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

25/03/2022

C21: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

C21: Nghị quyết Hội đồng quản trị