Tin tức & sự kiện

16/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C4G của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/10/2022 (thứ Hai)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

12/09/2022

C4G: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/09/2022

C4G: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

C4G: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

C4G: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

C4G: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

C4G: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/09/2022

C4G: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

C4G: Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

22/08/2022

Đầu tư VNM, IDC và C4G liệu có khả quan?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị trung lập với VNM với kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ phục hồi từ cuối năm 2022; mua IDC nhờ nhu cầu thuê đất tại các KCN tăng trưởng tích cực; khả quan C4G do hưởng lợi chính từ nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cao tại Việt Nam trong giai đoạn 2022 - 2025.

22/08/2022

C4G: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp BOT làm ăn ra sao?

Thống kê từ 16 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có hoạt động kinh doanh liên quan đến thu phí đường bộ (BOT) cho thấy, tổng doanh thu trong quý 2/2022 đạt 4.88 ngàn tỷ đồng, giảm trên 3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đạt 7.88 ngàn tỷ đồng, giảm 1.6%.

04/08/2022

Tiết giảm chi phí giúp C4G có quý báo lãi bằng lần

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G) đạt 52 tỷ đồng lợi nhuận ròng vào quý 2/2022, gấp 2.3 lần cùng kỳ. Kết quả đi lên chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí hoạt động.

03/08/2022

C4G: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

C4G: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

C4G: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

C4G thoái bớt vốn tại loạt công ty con

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G) thông báo từ ngày 28/06, các công ty cổ phần 407, 412, 414, 422 sẽ không còn là công ty con của C4G.

30/06/2022

C4G: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

C4G: Thông báo các Công ty CP: 407. 412. 414 và 422 không còn là công ty con của Tập đoàn Cienco4