Tin tức & sự kiện

13/10/2023

CAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/10/2023

CAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2023

CAR: Sửa đổi điều lệ công ty

11/09/2023

CAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2023

CAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/08/2023

CAR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

28/08/2023

CAR muốn dùng 32 tỷ từ phát hành cổ phiếu để mở mới trung tâm đào tạo

Tập đoàn Giáo dục Trí Việt dự kiến dùng 32 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu để mở mới các trung tâm đào tạo thay vì đầu tư vào khu du lịch giáo dục trải nghiệm ở Phú Thọ.

25/08/2023

Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (CAR) sẽ niêm yết cổ phiếu sau khi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 1:1

25/08/2023

CAR: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

07/08/2023

CAR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/07/2023

CAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2023

CAR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/08/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường, Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Tầng 5, tòa nhà SunSquare, 21 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
+ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
+ Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty của nhà đầu tư nước ngoài;
+ Sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

07/07/2023

CAR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

03/07/2023

CAR: Biên bản họp Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023

19/06/2023

CAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/05/2023

CAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2023

CAR: Công bố quyết định xử phạt hành chính về Thuế

04/05/2023

CAR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/04/2023

CAR đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2023 tăng mạnh