Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 CAV - Lợi nhuận tăng 14,43% trong năm 2022.

04/01/2023

CAV: Thông báo nhận được thông báo chào mua công khai cổ phiếu CAV của cổ đông lớn

03/01/2023

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với Người có liên quan năm 2023

12/12/2022

CAV: Ý kiến của HĐQT đối với việc chào mua công khai cổ phiếu CAV

09/12/2022

CAV: CBTT nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

04/11/2022

CAV: Thông báo ý kiến của HĐQT đối với việc chào mua công khai cổ phiếu CAV

31/10/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam như sau:

27/10/2022

GEE chào mua công khai để tăng sở hữu ở THI và CAV lên 100%

GEE dự kiến chi hơn 250 tỷ đồng để hoàn tất sở hữu toàn bộ cổ phần tại THI và CAV.

27/10/2022

CAV: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

27/10/2022

CAV: BCTC quý 3 năm 2022

26/10/2022

CAV: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký chào mua công khai của GELEX ELECTRIC

21/10/2022

CAV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

17/10/2022

CAV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

17/10/2022

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

17/08/2022

CAV: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

17/08/2022

CAV: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

04/08/2022

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT (kèm quy chế)

29/07/2022

CAV: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

CAV: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

27/07/2022

CAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022