Tin tức & sự kiện

04/08/2022

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT (kèm quy chế)

27/07/2022

CAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

06/07/2022

CAV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

CAV: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế (kèm quy chế)

24/06/2022

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan năm 2022

27/04/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK: CAV) như sau:

25/04/2022

CAV: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

22/04/2022

CAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

20/04/2022

Hai yếu tố giúp lợi nhuận quý 1/2022 của CAV tăng 69%?

Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận ròng quý đầu năm 2022 của CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi, HOSE: CAV) tăng 69% so cùng kỳ, lên gần 95 tỷ đồng.

15/04/2022

CAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

14/04/2022

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021

12/04/2022

CAV: Điều lệ công ty

12/04/2022

CAV: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

12/04/2022

CAV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/04/2022

CAV: Quy chế hoạt động của HĐQT

12/04/2022

CAV: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

08/04/2022

CADIVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Sáng 08/04/2022, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI, HOSE: CAV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và các nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận cao của các cổ đông.