Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 CBI - Lợi nhuận giảm 97,73% trong 2022.

19/01/2023

CBI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

Gang thép Cao Bằng lỗ nặng nhất kể từ cuối năm 2019

CTCP Gang thép Cao Bằng (UPCoM: CBI) báo lỗ 36 tỷ đồng trong quý 4/2022, trong bối cảnh giá bán giảm, trong khi chi phí sản xuất tăng.

16/01/2023

CBI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/11/2022

CBI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/10/2022

CBI: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/09/2022

CBI: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

15/08/2022

CBI: Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

10/08/2022

CBI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

CBI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CBI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

Những tín hiệu ảm đạm đầu tiên của ngành thép: Ba doanh nghiệp báo lãi giảm 90%

Cách đây không lâu, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long báo hiệu ngành thép sắp tới sẽ “thê thảm” và báo cáo tài chính vừa công bố của các doanh nghiệp thép đã phần nào xác nhận cho điều này.

29/06/2022

CBI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/06/2022

CBI: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/05/2022

CBI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

CBI: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

08/04/2022

CBI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

CBI: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBI của CTCP Gang thép Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 02, nhà ăn ca khu liên hợp Gang thép Cao Bằng – Km7, QL4A xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

16/03/2022

CBI: Báo cáo thường niên 2021