Tin tức & sự kiện

15/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 2500 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 2500 đồng/CP

12/11/2023

Cổ phiếu tăng liên tiếp từ đầu tháng 11, một doanh nghiệp mía đường sắp trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền

11/11/2023

13 doanh nghiệp sắp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền trong tuần tới

06/10/2023

CBS: Báo cáo thường niên 2022

27/09/2023

Lo ngại bị tranh mua vùng nguyên liệu, Mía đường Cao Bằng đặt kế hoạch lợi nhuận niên độ 2023-2024 giảm 51%

CTCP Mía Đường Cao Bằng (CABASU, UPCoM: CBS) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 18/10 tại tỉnh Cao Bằng. 

25/09/2023

CBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/09/2023

CBS: Báo cáo tài chính năm 2022

18/09/2023

Xe điện, nguyên nhân phía sau cuộc đình công của công nhân ô tô Mỹ

06/09/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

05/09/2023

CBS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/08/2023

CBS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/08/2023

CBS: Nghị quyết HĐQT Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/08/2023

Sự say mê chữ X của tỷ phú Elon Musk

26/07/2023

CBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

CBS: Ngày 06/07/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

20/06/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,763,943 CP

20/06/2023

CBS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,763,943 cổ phiếu

13/06/2023

CBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2023

CBS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/05/2023

CBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị