Tin tức & sự kiện

16/01/2023

KCN Tín Nghĩa (TIP) phải đổi phương án sử dụng 975 tỷ huy động từ phát hành cổ phiếu vì KCN Long Đức 3 về tay "ông trùm" sân golf Lê Văn Kiểm

Mới đây, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) vừa công bố thay đổi phương án sử dụng 975 tỷ đồng tiền vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Khu công nghiệp Long Đức 3 với diện tích 253 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vào ngày 29/07/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau khi rà soát, thẩm định hồ sơ của các nhà đầu tư cùng quan tâm, đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhà đầu tư là CTCP KCN Long Đức 3 .

16/01/2023

CC1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/01/2023

CC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

CC1: Thay đổi nhân sự

06/01/2023

CC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2022

CC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

CC1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/12/2022

CC1: Thay đổi nhân sự

19/12/2022

CC1: Thay đổi nhân sự

19/12/2022

CC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/12/2022

CC1: Thay đổi nhân sự

12/12/2022

CC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/12/2022

CC1: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP

07/12/2022

CC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

07/12/2022

CC1: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

07/12/2022

CC1: Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP

07/12/2022

CC1: Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP

02/12/2022

CC1: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

02/12/2022

CC1: Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tối

02/12/2022

CC1: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa