Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CC4: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

CC4 không đủ điều kiện là công ty đại chúng

Tính đến ngày 30/12/2022, 2 cổ đông lớn đã nắm giữ đến 92.5% vốn của CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 (UPCoM: CC4).

11/01/2023

CC4: Báo cáo thời điểm Công ty không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng

26/12/2022

CC4: CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 7,198,200 CP

15/12/2022

CC4: CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 7,198,200 CP

12/12/2022

CC4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

28/11/2022

CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/11/2022

CC4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/11/2022

CC4 bị phạt và truy thu thuế hơn 4 tỷ đồng

Cục thuế TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (UPCoM: CC4).

16/11/2022

CC4: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

16/11/2022

CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/11/2022

CC4: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán

11/11/2022

CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CC4 của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tại Tầng 7 – Tòa nhà ICON4 – 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

08/11/2022

Giao dịch bổ sung - 31,330,001 CP

31/10/2022

CC4: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

CC4: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

CC4: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/10/2022

CC4: Ngày 08/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

26/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 32,000,000 CP