Tin tức & sự kiện

16/01/2023

CCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/01/2023

4 yếu tố sẽ nâng đỡ thị trường chứng khoán năm 2023

Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhận định trước đây, thị trường chứng khoán năm 2023 bắt đầu với nền của năm 2022, khi VN-Index đã rớt từ mức cao nhất lịch sử 1.500 điểm ở quý I/2022 do những bất ổn của thị trường ngoại hối và trái phiếu. Bởi có thể nói rằng với đà rớt từ cao nhất trong lịch sử, thị trường chứng khoán đã được đưa về mức định giá hấp dẫn 10 năm có một để tích lũy cổ phiếu với chiết khấu khủng. Mức định giá hấp dẫn chưa từng có trong thập kỷ Để so sánh trong quá khứ, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E TTM (trailling 12 tháng) là 10 lần, thấp hơn 2SD so với mức trung bình 3 năm.

12/01/2023

Phát triển thị trường chứng khoán ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả

Dưới tác động của dịch COVID-19 và biến động từ tình hình kinh tế, địa chính trị quốc tế cũng như những khó khăn trong nước, thị trường chứng khoán chịu tác động và có xu hướng giảm trong nhiều tháng qua nhưng vẫn là một thị trường quan trọng cho nền kinh tế, góp phần cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hướng cân đối, bền vững hơn. Chất lượng hoạt động quản trị công ty của các doanh nghiệp được nâng cao, đặc biệt tại các công ty đại chúng niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn. Trong đó tập trung vào 6 mục tiêu cụ thể gồm: Một là, về quy mô: Theo Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, quy mô thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 100% GDP vào năm 2025 và đạt tối thiểu 120% GDP vào năm 2030.

22/07/2022

CCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

CCP: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Giám Đốc, Bà Lê Thị Vân Anh làm Kế Toán Trưởng

01/05/2022

CCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

CCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCP của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022 (Thứ sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

12/03/2022

CCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

CCP: Báo cáo thường niên 2021

05/03/2022

CCP: Báo cáo tài chính năm 2021

17/01/2022

CCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/07/2021

CCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

26/04/2021

CCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06/04/2021

CCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCP của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021 (Thứ hai)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2021

CCP: Báo cáo thường niên 2020

08/03/2021

CCP: Báo cáo tài chính năm 2020

05/03/2021

CCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/01/2021

CCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2020