Tin tức & sự kiện

28/01/2023

BCTC 4/2022 CDO - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

19/01/2023

CDO: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

19/01/2023

CDO: Báo cáo tài chính quý 4/2022

15/11/2022

CDO: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

21/10/2022

CDO: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

CDO: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

20/10/2022

CDO: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/10/2022

CDO: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

22/08/2022

CDO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/08/2022

CDO: Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (lần 2) không đủ điều kiện tiến hành

01/08/2022

CDO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/08/2022

CDO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

CDO: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

CDO: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

06/07/2022

CDO: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành

06/07/2022

CDO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

CDO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

CDO: Chi cục Thuế quận Ba Đình về việc cung cấp thông tin

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDO của CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
(Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)