Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CDO - Doanh nghiệp lỗ 10,82 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CDO - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 9,68 tỷ đồng

31/07/2023

CDO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

CDO: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

27/07/2023

CDO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/07/2023

CDO: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CDO - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 7,46 tỷ đồng

03/07/2023

CDO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/06/2023

CDO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

28/06/2023

Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, TTB bị phạt tiền

25/06/2023

Chứng khoán Việt Nam ngược dòng thế giới, khởi tố thêm một án thao túng giá cổ phiếu

24/06/2023

CDO bị phạt vì không công bố thông tin theo quy định

23/06/2023

CDO: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

23/06/2023

Thêm một công ty bị phạt do chậm công bố báo cáo tài chính

09/06/2023

CDO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

CDO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

CDO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDO của CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.
(Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023

18/05/2023

CDO: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/05/2023

Thao túng chứng khoán và chốt chặn giám sát từ tuyến đầu