Tin tức & sự kiện

12/09/2022

CDP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

CDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

CDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

CDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/07/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/06/2022

VIB triển khai dự án CDP với giải pháp từ tập đoàn công nghệ lớn nhất Châu Âu

Ngày 22/06/2022, Ngân hàng Quốc Tế (VIB), Công ty SAP Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ NGS tổ chức Lễ khởi động dự án CDP (Customer Data Platform) hay còn gọi là Nền tảng dữ liệu khách hàng cho VIB.

04/05/2022

CDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

CDP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Q1/2022 so với cùng kỳ năm 2021

27/04/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

22/04/2022

CDP: Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức/ lợi tức chứng chỉ quỹ/lãi và gốc trái phiếu công ty bằng tiền

15/04/2022

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó chi trả phần còn lại năm 2020 là 2% và chi đợt 1 năm 2021 là 5%
          - Thời gian thực hiện: 28/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT – CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha. Lầu 4, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP. HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

15/04/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó chi trả phần còn lại năm 2020 là 2% và chi đợt 1 năm 2021 là 5%
          - Thời gian thực hiện: 28/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT – CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha. Lầu 4, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP. HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

12/04/2022

CDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/04/2022

CDP: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

CDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2020 và đợt 1 của năm 2021 bằng tiền

02/04/2022

CDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
+ Chương trình và nội dung chi tiết sẽ được thông báo cho cổ đông sau.

10/03/2022

CDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị