Tin tức & sự kiện

26/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CDP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 69,73% so với cùng kỳ.

29/10/2023

Đổi mới sáng tạo - hành trình mới của Vinapharm

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CDP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,43 tỷ đồng, giảm 41,43% so với cùng kỳ.

06/10/2023

CDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/10/2023

CDP: Nhận được Đơn từ nhiệm của bà Chu Thị Bích Hồng - Trưởng Ban kiểm soát

14/09/2023

CDP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 trước và sau soát xét

11/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
+ Chương trình và nội dung chi tiết sẽ được thông báo cho cổ đông sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
          - Thời gian họp: 26/10/2023

08/09/2023

CDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

29/08/2023

CDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

29/08/2023

CDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/08/2023

CDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2023

Dược Việt Nam (DVN): Kỳ vọng "lột xác"

23/08/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha, Lầu 4, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/09/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dâncòn lại năm 2022

23/08/2023

CDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/08/2023

Dược Bến Tre bị UBCKNN xử phạt 125 triệu đồng do giao dịch “chui” cổ phiếu CDP

Ngày 21/08, CTCP Dược phẩm Bến Tre (HOSE: DBT) cho biết đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin đối với kết quả giao dịch đăng ký bán cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCoM: CDP).

22/08/2023

CDP: Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

16/08/2023

CDP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

15/08/2023

CDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức còn lại năm 2022

02/08/2023

CDP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

29/07/2023

CDP: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)