Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CDP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

BCTC 4/2022 CDP - Lợi nhuận tăng 28,66% trong năm 2022.

03/01/2023

CDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/12/2022

CDP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

25/10/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

05/10/2022

CDP: CBTT Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam

12/09/2022

CDP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

CDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

CDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

CDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/07/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/06/2022

VIB triển khai dự án CDP với giải pháp từ tập đoàn công nghệ lớn nhất Châu Âu

Ngày 22/06/2022, Ngân hàng Quốc Tế (VIB), Công ty SAP Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ NGS tổ chức Lễ khởi động dự án CDP (Customer Data Platform) hay còn gọi là Nền tảng dữ liệu khách hàng cho VIB.

04/05/2022

CDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

CDP: Báo cáo vốn chủ sở hữu

27/04/2022

CDP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Q1/2022 so với cùng kỳ năm 2021

27/04/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

CDP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

21/04/2022

CDP: Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức/ lợi tức chứng chỉ quỹ/lãi và gốc trái phiếu công ty bằng tiền