Tin tức & sự kiện

21/08/2023

CI5: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2023

CI5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

Nắm 2,6 triệu cổ phiếu Hoà Phát với giá 30.400 đồng/cp, một công ty đá xây dựng "hớn hở" chờ hoàn nhập dự phòng trong lúc đón "sóng Long Thành"

23/06/2023

Cổ phiếu ngành đá xây dựng đang rẻ ra sao khi đầu tư công được đẩy mạnh?

23/05/2023

CI5: Thay đổi nhân sự

23/05/2023

CI5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

CI5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 CI5 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 0,46% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

20/04/2023

CI5: Báo cáo thường niên 2022

20/04/2023

CI5: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/04/2023

CI5: Thay đổi người công bố thông tin

06/04/2023

CI5: Báo cáo tài chính năm 2022

17/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CI5 của CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 4 năm 2023 (TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

15/02/2023

CI5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/02/2023

CI5: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/01/2023

CI5: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/08/2022

CI5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

CI5: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/05/2022

CI5: Ông Phạm Danh Tuyên và Ông Vũ Mạnh Hùng được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

28/04/2022

CI5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022