Tin tức & sự kiện

14/10/2023

PTSC (PVS) bắt tay tập đoàn năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới làm dự án điện gió quy mô 600 MW

10/10/2023

CIP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Cuối tháng 10 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty. Tầng 4 tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/09/2023

CIP: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/09/2023

CIP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

23/08/2023

CIP: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/08/2023

CIP: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

01/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 9 năm 2023
          - Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty. Tầng 4 tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

31/07/2023

CIP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/07/2023

CIP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

16/06/2023

Lộ diện nhiều doanh nghiệp liên kết với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, làm ăn thua lỗ

04/05/2023

CIP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

CIP: Thay đổi nhân sự

04/05/2023

CIP: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

21/04/2023

BCTC 2022 CIP - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

11/04/2023

CIP: Giải trình về việc đưa vào diện cảnh báo

07/04/2023

CIP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

CIP: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu CIP trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/04/2023

CIP: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo với cổ phiếu CIP

05/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo