Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CKD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 11,21 tỷ đồng, giảm 22,22% so với cùng kỳ.

31/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CKD - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 85,9% so với cùng kỳ, lãi 8,07 tỷ đồng.

31/08/2023

Chưa sắp xếp được tiền, CKD hoãn trả cổ tức 2022

HĐQT CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (UPCoM: CKD) quyết định hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022 cho tới khi có thể sắp xếp dòng tiền để chi trả. CKD cam kết sẽ thực hiện chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

30/08/2023

CKD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022

29/08/2023

KCN Thăng Long – ‘gà đẻ trứng vàng’ của Đông Anh Licogi

27/08/2023

Tham vọng khu công nghiệp ở Việt Nam của Sumitomo

16/08/2023

CKD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

CKD: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

07/08/2023

Thêm cổ đông lớn rời Thế giới Di động

06/08/2023

Tiền đổ vào chứng khoán, tuần tới xảy ra 'rung lắc' mạnh?

06/08/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 7/8-11/8: 25 doanh nghiệp chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, cao nhất 55%

04/08/2023

CKD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

04/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKD của CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – km12+800, quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền, giấy đề nghị chuyển khoản.năm 2022

03/08/2023

CKD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2023

BCTC Quý 2/2023 CKD - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 3,34% so với cùng kỳ, lãi 86,41 tỷ đồng.

01/08/2023

Tổng Công ty LICOGI sắp nhận hơn 74 tỷ đồng cổ tức từ Cơ khí Đông Anh

CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (UPCoM: CKD) thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng 10/08/2023.

31/07/2023

CKD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022

31/07/2023

CKD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/06/2023

CKD: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

14/06/2023

CKD: Thay đổi nhân sự