Tin tức & sự kiện

01/02/2023

CKD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

CKD: Báo cáo tài chính quý 4/ 2022 của Văn phòng Công ty

27/01/2023

CKD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 CKD - Lợi nhuận giảm 7,67% trong năm 2022.

31/10/2022

CKD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

CKD: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của Văn phòng Công ty

16/09/2022

CKD: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKD của CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – km12+800, quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền, giấy đề nghị chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/09/2022

CKD duy trì trả cổ tức 27% bằng tiền năm thứ 2 liên tiếp

CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (UPCoM: CKD) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 27% (sở hữu 1 cp được nhận 2,700 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/09.

08/09/2022

CKD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/08/2022

CKD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

CKD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

CKD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

CKD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Văn phòng Công ty

12/08/2022

CKD: Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/08/2022

CKD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

CKD: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của Văn phòng Công ty

01/08/2022

CKD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

CKD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/06/2022

CKD: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty