Tin tức & sự kiện

22/09/2022

CKV: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu PTI ra công chúng

16/09/2022

CKV: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12/09/2022

CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

CKV: Lý Chí Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 28,500 CP

25/08/2022

CKV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Mạnh Hải

17/08/2022

CKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

CKV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

CKV: Thông báo chào bán cổ phiếu PTI ra công chúng

19/07/2022

CKV: Công bố thông tin Giấy chứng nhận bản cáo bạch chào bán cổ phiếu PTI ra công chúng

19/07/2022

CKV: CBTT Giấy chứng nhận Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu PTI ra công chúng

15/07/2022

CKV: Lý Chí Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 30,000 CP

08/07/2022

CKV: CBTT ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2022

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKV của CTCP COKYVINA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Cokyvina, địa chỉ: số 178 phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/06/2022

CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2022

CKV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/06/2022

CKV: Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021

11/05/2022

CKV: Thông báo Đính chính Nghị quyết và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/05/2022

CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị