Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CKV - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,23 tỷ đồng, giảm 23,91% so với cùng kỳ.

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CKV - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,46 tỷ đồng, giảm 13,64% so với cùng kỳ.

04/10/2023

CKV: Nghị quyết về việc: mở L/C cho HĐNK số 284-2023/VNPT NET-CKV-EAB-ETV/SPARE- ERICSSON

27/09/2023

CKV: Nghị quyết về việc mở L/C cho hợp đồng nhập khẩu số 283-2023/VNPT NET-COKYVINA-LD.EAB/SW-16P

29/08/2023

CKV: Công văn giải trình chênh lệch Lợi nhuận 10%

16/08/2023

CKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

CKV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

CKV: Báo cáo tài chính quý 2/2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CKV - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 24,29% so với cùng kỳ, lãi 1,32 tỷ đồng.

10/07/2023

CKV: CBTT QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina

27/06/2023

CKV: CBTT ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán BCTC năm 2023

15/06/2023

CKV: Công văn giải trình chậm công bố thông tin Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Duyệt không công bố)

30/05/2023

CKV: Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

25/05/2023

CKV: CBTT Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cokyvina

18/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKV của CTCP COKYVINA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Cokyvina tại địa chỉ: số 178 phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/06/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/05/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/5

17/05/2023

CKV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt