Tin tức & sự kiện

30/01/2023

CKV: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 CKV - Lợi nhuận tăng 5,98% trong năm 2022.

12/01/2023

CKV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

24/11/2022

CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

CKV: Thay đổi nhân sự

24/11/2022

CKV: Thay đổi nhân sự

24/11/2022

CKV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

02/11/2022

CKV: Ông Phạm Ngọc Ninh thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT để nghỉ theo chế độ hưu trí

02/11/2022

CKV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/11/2022

CKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

CKV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKV của CTCP COKYVINA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2022 về việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cokyvina – số 178, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

14/10/2022

CKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2022 về việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị

03/10/2022

CKV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/10/2022

CKV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/09/2022

CKV: Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CKV

22/09/2022

CKV: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu PTI ra công chúng

16/09/2022

CKV: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản