Tin tức & sự kiện

09/10/2023

CLG: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu CLG

09/10/2023

CLG: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CLG

11/07/2023

CLG: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CLG

11/07/2023

CLG: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu CLG

23/05/2023

CLG: Quyết định duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CLG

23/05/2023

CLG: Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu CLG

14/02/2023

CLG: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

14/02/2023

CLG: Thông báo về việc điều chỉnh tình trạng chứng khoán

14/02/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

21/10/2022

CLG: Thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CLG

01/08/2022

CLG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

27/05/2022

CLG: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

20/09/2021

Điểm mặt cổ phiếu bị hủy niêm yết, xuống UPCoM còn bị “treo giò”

Bên cạnh những cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ, cũng có những cổ phiếu buộc rời sàn HOSE và HNX do thiếu minh bạch về công bố thông tin.

04/05/2021

CLG: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

27/04/2021

CLG: Ngày 05/05/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CLG)

27/04/2021

CLG: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CLG)

13/04/2021

CLG chính thức "rời sân" vào ngày 22/04

HOSE vừa thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotecland, HOSE: CLG). Hiệu lực vào ngày 22/04/2021.

13/04/2021

CLG: Thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu

13/04/2021

CLG: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

08/04/2021

74 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE trong quý 2

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2021.