Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CMD: Trần Thị Tường - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 368,079 CP

31/01/2023

CMD: Huỳnh Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 368,080 CP

27/01/2023

CMD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 CMD - Lợi nhuận tăng 5,25% trong năm 2022.

26/12/2022

CMD: Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ

22/12/2022

CMD: Huỳnh Thanh Quang - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 150,000 CP

22/12/2022

CMD: Huỳnh Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 60,000 CP

15/12/2022

CMD: Châu Thùy Mỵ - Thành viên BKS - đã mua 20,253 CP

15/12/2022

CMD: Châu Cẩm Thúy - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 20,506 CP

28/11/2022

CMD: Huỳnh Thanh Quang - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

28/11/2022

CMD: Huỳnh Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500,000 CP

28/11/2022

CMD: Châu Thùy Mỵ - Thành viên BKS - đăng ký mua 20,253 CP

28/11/2022

CMD: Châu Cẩm Thúy - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 20,506 CP

15/11/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMD của CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh, số 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 28/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (CCCD).đợt 2 năm 2022

11/11/2022

CMD: Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

10/11/2022

CMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/11/2022

CMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

CMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

CMD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

CMD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022