Tin tức & sự kiện

06/09/2023

TNG - Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới (Kỳ 1)

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) là 1 trong những doanh nghiệp đã khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực dệt may ở Việt Nam. Đây cũng là 1 trong những cổ phiếu có vốn hóa thị trường dẫn đầu trong ngành.

21/07/2023

CMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/04/2023

CMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 CMT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 21 tỷ đồng.

18/04/2023

CMT: Báo cáo thường niên 2022

13/04/2023

CMT: Thông báo mời họp và Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/04/2023

CMT: Báo cáo tài chính năm 2022

30/03/2023

CMT: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

09/03/2023

CMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

CMT: Điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian họp (dự kiến)

27/02/2023

CMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/01/2023

CMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

CMT: Quyết định Hội đồng quản trị

07/07/2022

CMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

Tổng Giám đốc CMT gom vào 1.1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT), đã mua thành công gần 1.1 triệu cp từ ngày 14/06-21/06.

29/06/2022

CMT: Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 1,086,840 CP

09/06/2022

CMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

Tổng Giám đốc CMT đăng ký mua hơn 1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT) đăng ký mua hơn 1 triệu cp CMT theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 14/06-12/07/2022.

08/06/2022

CMT: Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,086,840 CP

10/05/2022

CMT: Quy chế hoạt động của Hội đông quản trị