Tin tức & sự kiện

30/11/2022

CNA: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

CNA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

CNA: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu

29/06/2022

CNA: Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

28/06/2022

CNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/06/2022

CNA: Công bố sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị

03/06/2022

CNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

CNA: Thông báo về việc đưa cổ phiếu CNA ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

25/05/2022

CNA: Báo cáo tài chính năm 2021

20/05/2022

CNA: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/05/2022

Chậm công bố BCTC 2021 kiểm toán, 3 cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch

Ba cổ phiếu của CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An (UPCoM: CNA), CTCP Quốc tế Holding (UPCoM: LMH) và CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH) sẽ bị tạm dừng giao dịch trong 3 ngày (từ 18-20/05).

17/05/2022

CNA: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố BCTC 2021 kiểm toán

10/05/2022

CNA: Chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

CNA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/12/2021

Giao dịch lần đầu - 793,917 CP

06/12/2021

CNA: Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An (CNA)

06/12/2021

CNA: Ngày 09/12/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An (CNA)

06/12/2021

CNA: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An (CNA)

03/12/2021

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 793,917 CP