Tin tức & sự kiện

16/09/2022

CNN: Thay đổi nhân sự

12/07/2022

CNN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNN của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/07/2022 tại Phòng Tài chính Đầu tư – Phòng 805 trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định xây dựng – Coninco, địa chỉ: số 04 Tôn Thất Tùng phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Điện thoại liên lạc: 024 38523706/ máy lẻ 805) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

27/06/2022

CNN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/06/2022

CNN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

CNN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2021

11/05/2022

CNN: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

CNN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

CNN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

CNN: Báo cáo tài chính năm 2021

19/04/2022

CNN: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

CNN: Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư Quốc tế HM Holdings - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 44,600 CP

14/04/2022

CNN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNN của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2022 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11 - Tòa nhà CONINCO Tower, số 04 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, bầu nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

CNN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

CNN: Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư Quốc tế HM Holdings - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

17/03/2022

CNN: Nguyễn Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 135,000 CP

15/03/2022

CNN: Nga có thể vỡ nợ trong vài ngày tới

Nga đã phát đi tín hiệu rõ ràng nhất rằng nước này có thể sớm vỡ nợ, và đây sẽ là lần đầu tiên Nga mất khả năng trả nợ nước ngoài trong hơn một thế kỷ.

14/03/2022

CNN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

CNN: Thay đổi nhân sự