Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 CPA - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

18/01/2023

CPA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

07/01/2023

CPA đón 3 cổ đông lớn giữa lúc Nutifood thoái sạch vốn 

Chỉ 1 phiên giao dịch 28/12, CTCP Cà phê Phước An (UPCoM: CPA) liên tiếp ghi nhận các cá nhân mua vào lượng lớn cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn. Cùng ngày, Nutifood thông báo đã thoái sạch hơn 77% cổ phần tại CPA.

04/01/2023

CPA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Trần Xuân Mai

04/01/2023

CPA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thúy Hằng

04/01/2023

CPA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Tôn Thị Bích Vân

04/01/2023

CPA: CTCP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 18,267,808 CP

03/01/2023

CPA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/01/2023

CPA: Thay đổi nhân sự

26/12/2022

Nutifood muốn thoái sạch vốn công ty con chìm sâu trong thua lỗ

CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood vừa đăng ký bán toàn bộ gần 18.3 triệu cp của CTCP Cà phê Phước An (UPCoM: CPA), với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

26/12/2022

CPA: CTCP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 18,267,808 CP

15/12/2022

CPA: Thay đổi nhân sự

21/10/2022

CPA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/09/2022

CPA: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Khánh Việt

06/09/2022

CPA: Hồ Sỹ Trung - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 52,700 CP

22/08/2022

CPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

CPA: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Khánh Việt

28/07/2022

CPA: Hồ Sỹ Trung - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 52,737 CP

15/07/2022

CPA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

CPA: Báo cáo tài chính quý 2/2022