Tin tức & sự kiện

27/09/2022

CPA: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

CPA: Hồ Sỹ Trung - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 52,700 CP

22/08/2022

CPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

CPA: Hồ Sỹ Trung - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 52,737 CP

15/07/2022

CPA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

CPA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

CPA: Bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Thịnh đảm nhận chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Ông Võ Đình Quốc Huy

03/06/2022

CPA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/05/2022

Công ty kiểm toán BCTC 2021 của TBH, KLF, GAB, EVG... bị đình chỉ tư cách

Ngày 19/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), thời gian đình chỉ từ ngày 19/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

28/04/2022

CPA: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

CPA: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

CPA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

CPA: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

CPA: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

19/04/2022

CPA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

CPA: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

CPA: Thay đổi nhân sự

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPA của CTCP Cà phê Phước An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến văn phòng Công ty cổ phần Cà phê Phước An, Km 26, QL26, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua các tờ trình về một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

16/03/2022

CPA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

CPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị