Tin tức & sự kiện

17/11/2023

Không phải là doanh nghiệp nhưng có doanh thu nghìn tỷ, gấp chục lần công ty đã lên sàn

10/10/2023

CPH: Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

24/08/2023

“Ăn chắc, mặc bền” với cổ tức: Trường phái đầu tư không bao giờ lỗi thời, ngay cả “cá mập” cũng không thể bỏ qua

31/07/2023

CPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

CPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

30/06/2023

CPH: Thay đổi nhân sự

23/06/2023

CPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/06/2023

CPH: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

22/05/2023

CPH: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thêm 01 ngành nghề kinh doanh

15/05/2023

CPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2023

Khó như 'săn' cổ tức khủng

18/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng
          - Nội dung họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

17/04/2023

CPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/04/2023

CPH: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

03/04/2023

Sự kiện đáng chú ý: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, AGF vào ‘danh sách đen’

02/04/2023

Tuần từ 03-07/04: Cổ tức tiền mặt cao nhất 19.6%

Trong tuần từ 03 - 07/04, có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, và không có doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong đó, cao nhất là 19.6%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 1,960 đồng.

27/03/2023

Công ty mai táng chốt quyền chi cổ tức tỷ lệ 19.6%, tỷ suất lên tới 650%

CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (UPCoM: CPH) thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/04/2023.

27/03/2023

CPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/03/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,960 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 19,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.960 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

23/03/2023

CPH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023