Tin tức & sự kiện

19/09/2022

CRE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vương Văn Tường

14/09/2022

CRE: Thông báo về điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu

14/09/2022

CRE: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Lan, Nguyễn Anh Hương

14/09/2022

CRE: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thị Mai Hương

14/09/2022

CRE: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Vương Văn Tường

13/09/2022

CRE: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thị Tuyết Mai

09/09/2022

CRE: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

09/09/2022

CRE: Thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian nộp tiền đăng ký mua cổ phiếu

08/09/2022

CRE: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Chu Hữu Chiến

08/09/2022

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Lan

08/09/2022

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Vương Văn Tường

07/09/2022

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Anh Hương

07/09/2022

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Mai Hương

07/09/2022

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Tuyết Mai

07/09/2022

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hoàng Minh

25/08/2022

CRE: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

24/08/2022

CRE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thị Tuyết Mai

23/08/2022

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Chu Hữu Chiến

20/08/2022

CenLand bị phạt hơn trăm triệu đồng vì cấp khoản vay khi chưa được chấp thuận

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HOSE: CRE) với tổng số tiền 185 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/08/2022.

15/08/2022

Cen Land “mạnh tay” đầu tư dự án lớn

Thông qua các khoản đầu tư lớn vào các dự án đang “hot” trên thị trường, Cen Land tiếp tục gia tăng nguồn hàng và giữ vững thị phần.