Tin tức & sự kiện

15/09/2022

Giao dịch bổ sung - 2,737,596 CP

09/09/2022

CSC: Ngày 15/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,737,596 cổ phiếu niêm yết bổ sung

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

30/08/2022

CSC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

CSC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,737,596 CP

29/08/2022

CSC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2,737,596 cổ phiếu

24/08/2022

CSC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/08/2022

CSC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

09/08/2022

CSC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

06/08/2022

CSC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

06/08/2022

CSC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

Xuất hiện doanh nghiệp xây dựng báo lãi ròng quý 2 tăng gần 8,000%

CTCP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 562 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 98 tỷ đồng, lần lượt gấp 10 lần và 80 lần cùng kỳ.

12/07/2022

CSC: Thay đổi nhân sự

07/07/2022

CSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/07/2022

CSC: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

27/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSC của CTCP Tập đoàn COTANA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 25:3 (Người sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đã đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 25:3, cổ đông A sẽ nhận được (12.345*3)/25=1.481,4 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1.481 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

22/06/2022

CSC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

21/06/2022

CSC: NQ HĐQT vv chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

15/06/2022

CSC: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021