Tin tức & sự kiện

21/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua tờ trình số 11/2022/CSI/TT-HĐQT về điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty năm 2022;
+ Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

19/09/2022

CSI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/09/2022

CSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

CSI: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/09/2022

CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

08/09/2022

CSI rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE

HĐQT CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) vừa thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết 16.8 triệu cp tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

08/09/2022

CSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

CSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thay đổi địa điểm văn phòng trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
· Địa điểm hiện tại: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
· Địa điểm mới: Tầng 11, tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
Trong trường hợp thay đổi: Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị phụ trách việc tìm kiếm và thông qua địa điểm mới làm trụ sở chính của Công ty;
          - Nội dung xin ý kiến: + Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
· Sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty trong Điều lệ sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình lấy ý kiến cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

15/08/2022

CSI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/08/2022

CSI: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/08/2022

CSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

CSI: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

CSI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

CSI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

CSI: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/06/2022

CSI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/04/2022

CSI: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

CSI: Thay đổi nhân sự

22/04/2022

CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022