Tin tức & sự kiện

20/09/2022

CSV: Nhắc nhở chậm giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022

08/09/2022

CSV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

21/07/2022

IR AWARDS 2022: Giới thiệu CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV)

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) là nhà sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản hàng đầu tại Việt Nam, trực thuộc Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam. Đến nay, sau hơn 35 năm hoạt động và phát triển, Công ty Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất.

21/07/2022

CSV: Giải trình biến động LNST BCTC HN quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

CSV: Giải trình biến động LNST BCTC Cty mẹ quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

CSV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

24/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (mã CK: CSV) như sau:

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

01/06/2022

CSV: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Ông Đỗ Trung Hiếu giữ chức Phó TGĐ 

31/05/2022

CSV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

24/05/2022

CSV: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

17/05/2022

CSV sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% trong tháng 6

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) sắp chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

17/05/2022

CSV: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

14/05/2022

CSV: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

29/04/2022

CSV: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

29/04/2022

CSV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

CSV: Giải trình biến động LNST BCTC HN quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

22/04/2022

CSV: Giải trình biến động LNST BCTC Cty mẹ quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước